Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Iikmounewei 61, 9251EW BURGUM

Contact: Tel. 0511461791
E-mailadres reinboge@stichtingoarsprong.nl
Website www.reinbogeburgum.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Iikmounewei 61, 9251EW BURGUM

Wordt bestuurd door:
Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Tytsjerkste - Elte Martens Beimastr 11 A, 9261VG EASTERMAR

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Tytsjerksteradiel