Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Averkampstraat 10, 8916EL LEEUWARDEN

Contact: Tel. 0582121734
E-mailadres directie@thomasschool.nl
Website www.thomasschool.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Averkampstraat 10, 8916EL LEEUWARDEN

Wordt bestuurd door:
Bisschop Möller Stichting - Archipelweg 135, 8921VX LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden