Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Plataanstrjitte 2, 9051RB STIENS

Contact: Tel. 0582571898
E-mailadres dejint@elanowg.nl
Website www.dejint.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Plataanstrjitte 2, 9051RB STIENS

Wordt bestuurd door:
Elan Onderwijsgroep - Pyter Jurjensstrjitte 8, 9051BS STIENS

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden