Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Wabbe Wissesstrjitte 15, 8401RE GORREDIJK

Contact: Tel. 0513466448
E-mailadres directie@pcbs-librije.nl
Website www.pcbs-librije.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Wabbe Wissesstrjitte 15, 8401RE GORREDIJK

Wordt bestuurd door:
Ver. voor Prot. Chr. Onderwijs te Gorredijk en Omstreken - Wabbe Wissesstrjitte 15, 8401RE GORREDIJK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Opsterland