Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Haydnstraat 2, 8915BH LEEUWARDEN

Contact: Tel. 0582122358
E-mailadres info@ittwaluk.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Harlingerweg 22, 8801PA FRANEKER

Haydnstraat 2, 8915BH LEEUWARDEN

Wordt bestuurd door:
Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân - Morra 2 -3, 9204KH DRACHTEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden