Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Flevo 186, 9204JT DRACHTEN

Contact: Tel. 0512545344
E-mailadres info@pcbo-devoorde.nl
Website www.pcbo-devoorde.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Hunze 243, 9204BN DRACHTEN

Flevo 186, 9204JT DRACHTEN

Wordt bestuurd door:
Ver. Prot. Chr. Basisonderwijs Smallingerland - Raai 200, 9202HX DRACHTEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Smallingerland