Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Flevo 186, 9204JT DRACHTEN

Contact: Tel. 0512545344
E-mailadres info.devoorde@pcbosmallingerland.nl
Website www.pcbodevoorde.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Flevo 186, 9204JT DRACHTEN

Wordt bestuurd door:
Stg. Prot.-Chr. Basis Onderw. Smallingerland en omstreken - De Lanen 1, 9204WB DRACHTEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Smallingerland