Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Quaestiusstrjitte 13, 9035EB DRONRYP

Contact: Tel. 0517232000
E-mailadres itanker@cbo-nwf.nl
Website www.itanker.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Quaestiusstrjitte 13, 9035EB DRONRYP

Wordt bestuurd door:
Sticht. voor Christ. B.o. in Noardwest Fryslƒn - Academiestraat 30, 8801LJ FRANEKER

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Waadhoeke