Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Ljouwertertrekwei 4, 9035ED DRONRYP

Contact: Tel. 0517231562
E-mailadres directie@radbodus.nl
Website www.radbodus.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Ljouwertertrekwei 4, 9035ED DRONRYP

Wordt bestuurd door:
Bisschop Möller Stichting - Archipelweg 135, 8921VX LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Waadhoeke