Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Ds H v E v Heslingastr 1, 9041EG BERLTSUM

Contact: Tel. 0518461736
E-mailadres lytslibben@elanowg.nl
Website www.obslytslibben.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Ds H v E v Heslingastr 1, 9041EG BERLTSUM

Wordt bestuurd door:
Elan Onderwijsgroep - Pyter Jurjensstrjitte 8, 9051BS STIENS

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Waadhoeke