Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Tuinen 28, 8801VW FRANEKER

Contact: Tel. 0517392219
E-mailadres info@kabas.nl
Website www.kabas.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Tuinen 28, 8801VW FRANEKER

Wordt bestuurd door:
Bisschop Möller Stichting - Archipelweg 135, 8921VX LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Waadhoeke