Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: De Kolk 1, 9249MC FRIESCHEPALEN

Contact: Tel. 0512302600
E-mailadres info@pcborehoboth.nl
Website www.pcborehoboth.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
De Kolk 1, 9249MC FRIESCHEPALEN

Wordt bestuurd door:
Ver. voor P.C. Basisonderwijs, 'Rehoboth' te Frieschepalen e - De Kolk 1, 9249MC FRIESCHEPALEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Opsterland