Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Tramdyk 10, 8532BX LEMMER

Contact: Tel. 0514560440
E-mailadres de.arke@cbo-meilan.nl
Website www.dearke-meilan.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Tramdyk 10, 8532BX LEMMER

Wordt bestuurd door:
MEILÂN, Stg voor Christelijk Basis Onderwijs in Heerenveen en De Fryske Marren - E A Borgerstraat 27, 8501NC JOURE

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente De Fryske Marren