Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Ageommeleane 14, 8574TN BAKHUIZEN

Contact: Tel. 0514581214
E-mailadres info@rkpctoekomst.nl
Website www.rkpctoekomst.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Ageommeleane 14, 8574TN BAKHUIZEN

Wordt bestuurd door:
Bisschop Möller Stichting - Archipelweg 135, 8921VX LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente De Fryske Marren