Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Johan Frisostraat 2, 9285TS BUITENPOST

Contact: Tel. 0511542385
E-mailadres lichtbron@noventa.nl
Website www.lichtbron.noventa.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Johan Frisostraat 2, 9285TS BUITENPOST

Wordt bestuurd door:
Stichting Noventa Onderwijs - Ried 11, 9285KK BUITENPOST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Achtkarspelen