Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Voorhof 2, 9873TK GERKESKLOOSTER

Contact: Tel. 0512351038
E-mailadres claercamp@noventa.nl
Website www.claercamp.noventa.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Voorhof 2, 9873TK GERKESKLOOSTER

Wordt bestuurd door:
Stichting Noventa Onderwijs - Ried 11, 9285KK BUITENPOST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Achtkarspelen