Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Skoalstrjitte 4, 9287LV TWIJZELERHEIDE

Contact: Tel. 0511443128
E-mailadres ittwaspan@roobol.frl
Website www.obstwaspan.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Skoalstrjitte 4, 9287LV TWIJZELERHEIDE

Wordt bestuurd door:
Stichting ROOBOL - Kuipersweg 5, 9285SN BUITENPOST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Achtkarspelen