Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Groenkamp 3, 9285SZ BUITENPOST

Contact: Tel. 0511542021
E-mailadres mienskip@roobol.frl
Website www.demienskip.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Groenkamp 3, 9285SZ BUITENPOST

Wordt bestuurd door:
Stichting ROOBOL - Ried 8, 9285KK BUITENPOST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Achtkarspelen