Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Simmerdyk 5, 8601ZP SNEEK

Contact: Tel. 0515859890
E-mailadres directie@sinnesneek.nl
Website www.sinnesneek.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Simmerdyk 5, 8601ZP SNEEK

Wordt bestuurd door:
Stichting Samenwerkingsbestuur KyK - Bredyk 4, 8601ZD SNEEK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân