Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Kreilerstraat 20, 8713JB HINDELOOPEN

Contact: Tel. 0514521510
E-mailadres info.skulpe@kykscholen.nl
Website www.deskulpe.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Kreilerstraat 20, 8713JB HINDELOOPEN

Wordt bestuurd door:
Stichting Samenwerkingsbestuur KyK - Bredyk 4, 8601ZD SNEEK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân