Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Loengasterlaan 3, 8604ZC SNEEK

Contact: Tel. 0515412519
E-mailadres [email protected]
Website www.oudvaartsneek.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Loengasterlaan 3, 8604ZC SNEEK

Wordt bestuurd door:
Stichting voor Openbaar Onderw. Odyssee - Bredyk 4, 8601ZD SNEEK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân