Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Trijegea 16, 8517HZ SCHARSTERBRUG

Contact: Tel. 0513415349
E-mailadres [email protected]
Website www.obsdebrege.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Trijegea 16, 8517HZ SCHARSTERBRUG

Wordt bestuurd door:
Stichting Ambion - Van Leeuwenhoekweg 10, 8451CN OUDESCHOOT

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente De Fryske Marren