Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Pikemar 17, 8939CR LEEUWARDEN

Contact: Tel. 0582880250
E-mailadres info@wynwizer.nl
Website www.wynwizer.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Pikemar 17, 8939CR LEEUWARDEN

Wordt bestuurd door:
Sticht. Proloog Primair O.O. Leeuwarden - Fonteinland 11, 8913CZ LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden