Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Dekamastrjitte 2 A, 9011WE JIRNSUM

Contact: Tel. 0566601646
E-mailadres directie.ittreddeste@proloog.nl
Website www.ittreddeste.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Dekamastrjitte 2 A, 9011WE JIRNSUM

Wordt bestuurd door:
Sticht. Proloog Primair O.O. Leeuwarden - Fonteinland 11, 8913CZ LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden