Basisschool Sint Joris
Looistraat 4 A - 6582BC HEUMEN
De Regenboogschool
Veldsingel 4 - 6581TC MALDEN
De Tandem
Kerklaantje 15 - 6612BB NEDERASSELT
De Tovercirkel
Zwerfkei 59 - 6581HN MALDEN
De Vuurvogel
Schoolstraat 23 a - 6581BG MALDEN
R.K. Basisschool De Komeet
Broeksingel 88 - 6581HB MALDEN
Rooms Katholieke Basisschool De Zilverberg
Koningin Julianastraat 6 - 6611BR OVERASSELT

Onderwijsinstellingen per provincie