Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Homear 1, 9281LN HARKEMA

Contact: Tel. 0512362846
E-mailadres holdersnest@roobol.frl
Website www.holdersnest.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Homear 1, 9281LN HARKEMA

Wordt bestuurd door:
Stichting ROOBOL - Ried 8, 9285KK BUITENPOST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Achtkarspelen