Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Swanneblom-strjitte 11, 9288AB KOOTSTERTILLE

Contact: Tel. 0512331818
E-mailadres debalkwar@roobol.frl
Website www.debalkwar.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Swanneblom-strjitte 11, 9288AB KOOTSTERTILLE

Wordt bestuurd door:
Stichting ROOBOL - Kuipersweg 5, 9285SN BUITENPOST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Achtkarspelen