Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Ikeloane 10, 9281RB HARKEMA

Contact: Tel. 0512361711
E-mailadres wynroas@noventa.nl
Website www.wynroas.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Ikeloane 10, 9281RB HARKEMA

Wordt bestuurd door:
Stichting Noventa Onderwijs - Ried 11, 9285KK BUITENPOST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Achtkarspelen