Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Skoalstrjitte 1, 9287LV TWIJZELERHEIDE

Contact: Tel. 0511441307
E-mailadres reinboge@noventa.nl
Website reinboge.noventa.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Skoalstrjitte 1, 9287LV TWIJZELERHEIDE

Wordt bestuurd door:
Stichting Noventa Onderwijs - Ried 11, 9285KK BUITENPOST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Achtkarspelen