Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Heemstrasingel 45, 9062GE OENTSJERK

Contact: Tel. 0582562353
E-mailadres info@obs-de-opstap.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Heemstrasingel 45, 9062GE OENTSJERK

Wordt bestuurd door:
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore - Zetveld 38 b, 9202LM DRACHTEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Tytsjerksteradiel