Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Peinserweg 1 B, 8811HK RIED

Contact: Tel. 0517269321
E-mailadres oanset@elanowg.nl
Website www.oanset.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Peinserweg 1 B, 8811HK RIED

Wordt bestuurd door:
Elan Onderwijsgroep - Pyter Jurjensstrjitte 8, 9051BS STIENS

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Waadhoeke