Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Mathijs Beckstraat 65, 9077SG VROUWENPAROCHIE

Contact: Tel. 0518401682
E-mailadres [email protected]
Website www.defierljepper.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Mathijs Beckstraat 65, 9077SG VROUWENPAROCHIE

Wordt bestuurd door:
Onderwijsgrp Fier, stg. openb. en alg. bijz. primair onderw. - Pyter Jurjensstrjitte 8, 9051BS STIENS

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Waadhoeke