Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Dorpsstraat 4 B, 8806KT ACHLUM

Contact: Tel. 0517641424
E-mailadres itiepenfinster@cbo-nwf.nl
Website www.itiepenfinster.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Dorpsstraat 4 B, 8806KT ACHLUM

Wordt bestuurd door:
Sticht. voor Christ. B.o. in Noardwest Fryslƒn - Academiestraat 30, 8801LJ FRANEKER

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Waadhoeke