Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Walperterwei 14 C, 8731CD WOMMELS

Contact: Tel. 0515331844
E-mailadres obsdeopslach@gearhing.net
Website www.obsdeopslach.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Walperterwei 14 C, 8731CD WOMMELS

Wordt bestuurd door:
Stichting Samenwerkingsbestuur KyK - Bredyk 4, 8601ZD SNEEK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân