Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Plein 1455 1, 8701EW BOLSWARD

Contact: Tel. 0515572418
E-mailadres sintmaartenschool@yahoo.com
Website www.sint-maartenschool.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Plein 1455 1, 8701EW BOLSWARD

Wordt bestuurd door:
Bisschop Möller Stichting - Archipelweg 135, 8921VX LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân