Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Ds. H.W.C.A. Visserleane 11, 8633KH YSBRECHTUM

Contact: Tel. 0515413762
E-mailadres directie@epemaskoalle.nl
Website www.epemaskoalle.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Ds. H.W.C.A. Visserleane 11, 8633KH YSBRECHTUM

Wordt bestuurd door:
Stichting Odyssee 'Van Waterpoort tot Wad' - Bredyk 4, 8601ZD SNEEK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân