Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Kingmastate 1, 8926NA LEEUWARDEN

Contact: Tel. 0582663100
E-mailadres info.trianova@proloog.nl
Website www.ikc-trianova.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Galamastins 2, 8925GZ LEEUWARDEN

Kingmastate 1, 8926NA LEEUWARDEN

Wordt bestuurd door:
Sticht. Proloog Primair O.O. Leeuwarden - Fonteinland 11, 8913CZ LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden