Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Bloemstraat 15, 8603XV SNEEK

Contact: Tel. 0515412219
Website www.julianaschool.spectrium.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Bloemstraat 15, 8603XV SNEEK

Frederik Hendrikstraat 39, 8606EG SNEEK

Wordt bestuurd door:
Stichting Palludara - Roodhemsterweg 7, 8651CV IJLST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân