Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Kaatsland 5 B, 8608CX SNEEK

Contact: Tel. 0515414110
E-mailadres info@sbo-sudwester.nl
Website www.sbo-sudwester.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Kaatsland 5 B, 8608CX SNEEK

Wordt bestuurd door:
Stichting voor Christelijk Spec. Basisonderwijs Sneek eo - Kaatsland 5 b, 8608CX SNEEK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân