Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Selanswei 2, 9012CN RAERD

Contact: Tel. 0566602272
E-mailadres info@raerderhiem.nl
Website www.rearderhiem.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Selanswei 2, 9012CN RAERD

Wordt bestuurd door:
Stichting Samenwerkingsbestuur KyK - Bredyk 4, 8601ZD SNEEK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân