Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Jongema 6, 9001LA GROU

Contact: Tel. 0566623000
E-mailadres info.detwafisken@proloog.nl
Website www.obsdetwafisken.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Jongema 6, 9001LA GROU

Wordt bestuurd door:
Sticht. Proloog Primair O.O. Leeuwarden - Fonteinland 11, 8913CZ LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden