Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Coornhertstraat 8, 8913HK LEEUWARDEN

Contact: Tel. 0582127627
E-mailadres directie.vosseburcht@proloog.nl
Website www.vosseburcht.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Coornhertstraat 8, 8913HK LEEUWARDEN

Wordt bestuurd door:
Sticht. Proloog Primair O.O. Leeuwarden - Fonteinland 11, 8913CZ LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Leeuwarden