Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Uilke Boonstralaan 32, 8501EC JOURE

Contact: Tel. 0513412875
E-mailadres directie@mattheusjoure.nl
Website www.mattheusjoure.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Uilke Boonstralaan 32, 8501EC JOURE

Wordt bestuurd door:
Bisschop Möller Stichting - Archipelweg 135, 8921VX LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente De Fryske Marren