Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Louw Doniastraat 1, 8607AT SNEEK

Contact: Tel. 0515433828
E-mailadres info@thomasvanaquinoschool.nl
Website www.thomasvanaquinoschool.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Louw Doniastraat 1, 8607AT SNEEK

Wordt bestuurd door:
Bisschop Möller Stichting - Archipelweg 135, 8921VX LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân