Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Lammert Scheltesstraat 12, 8749GV PINGJUM

Contact: Tel. 0517579670
E-mailadres itleech@gearhing.net

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Lammert Scheltesstraat 12, 8749GV PINGJUM

Wordt bestuurd door:
Stichting Samenwerkingsbestuur KyK - Bredyk 4, 8601ZD SNEEK

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân