Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Van Beyma Thoe Kingmaweg 1, 8441CP HEERENVEEN

Contact: Tel. 0513653721
E-mailadres vanmaasdijkschool@debasis.frl
Website www.vanmaasdijkschool.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Van Beyma Thoe Kingmaweg 1, 8441CP HEERENVEEN

Wordt bestuurd door:
Stichting Ambion - Van Leeuwenhoekweg 10, 8451CN OUDESCHOOT

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Heerenveen