Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Aise Bruggenswei 2, 8412SW HOORNSTERZWAAG

Contact: Tel. 0516462415
E-mailadres [email protected]
Website www.opegrins.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Aise Bruggenswei 2, 8412SW HOORNSTERZWAAG

Wordt bestuurd door:
Stg. Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen - Iepenlaan 2, 8441BT HEERENVEEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Heerenveen