Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: H. Pollemastraat 2, 8771RT NIJLAND

Contact: Tel. 0515569678
E-mailadres earstetrimen@palludara.nl
Website www.earstetrimen.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
H. Pollemastraat 2, 8771RT NIJLAND

Wordt bestuurd door:
Stichting Palludara - Roodhemsterweg 7, 8651CV IJLST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân