Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Melchior Clantstrjitte 18, 8551NL WOUDSEND

Contact: Tel. 0514591505
E-mailadres directie@bonifatiuswoudsend.nl
Website www.bonifatiuswoudsend.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Melchior Clantstrjitte 18, 8551NL WOUDSEND

Wordt bestuurd door:
Bisschop Möller Stichting - Archipelweg 135, 8921VX LEEUWARDEN

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân