Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: Walperterwei 14, 8731CD WOMMELS

Contact: Tel. 0515331921
E-mailadres funemint@degreiden.nl
Website www.itfunemint.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
Walperterwei 14, 8731CD WOMMELS

Wordt bestuurd door:
Stichting voor Chr. Basisonderw. De Greiden - De Tsjasker 2, 8748DW WITMARSUM

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân