Gegevens onjuist? Klik hier om een wijziging door te geven.

Bezoekadres: De Terp 4, 8629RA SCHARNEGOUTUM

Contact: Tel. 0515415989
E-mailadres oph@palludara.nl
Website www.cbsopehichte.nl

Directeur: onbekend

Alle locaties:
De Terp 4, 8629RA SCHARNEGOUTUM

Wordt bestuurd door:
Stichting Palludara - Roodhemsterweg 7, 8651CV IJLST

Ondersteuning door:
Cedin provincie Friesland - Lavendelheide 21, 9202PD DRACHTEN

Open vacatures
  • Geen...
Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân